Τι είναι οι BUSINESS ANGELS

Οι επιχειρηματικοί άγγελοι (business angels) είναι ένας εναλλακτικός τρόπος χρηματοδότησης των νεοσύστατων, start up επιχειρήσεων[1]. Αποτελούν έναν επενδυτικό θεσμό, αρκετά διαδεδομένο στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Η συμβολή τους σε μια νέα επιχείρηση συνίσταται αρχικά στην καταβολή ενός χρηματικού ποσού, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο ένα μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Το ποσό αυτό προέρχεται συνήθως από οικεία κεφάλαια του αγγέλου και μπορεί να επενδυθεί είτε στα πρώτα στάδια ίδρυσης είτε στα στάδια επέκτασης της επιχείρησης. Οι άγγελοι έχουν την ευχέρεια να αποφασίζουν για την επένδυσή τους, ενώ σε περίπτωση που η εταιρία δεν επιτύχει το σκοπό της, η εισφορά τους δύναται να ρευστοποιηθεί. Ωστόσο η κυριότερη συμβολή των επιχειρηματικών αγγέλων σε μία επιχείρηση είναι η προσφορά τεχνογνωσίας και γνώσεων διοίκησης μιας εταιρίας (know-how). Επιπλέον, οι άγγελοι βοηθούν τις επιχειρήσεις να δικτυωθούν και να αποκτήσουν περισσότερες επαφές. Με αυτούς τους τρόπους συντελούν στην αύξηση της αποδοτικότητας των κεφαλαίων της εταιρίας.

Στο ελληνικό δίκαιο δεν υπάρχει κάποια νομοθετική πρόβλεψη που να ρυθμίζει λεπτομερώς το καθεστώς των business angels. Παρ΄ όλα αυτά, με το άρθρο 49 του νόμου 4712/2020 προστέθηκε στο άρθρο 70Α του νόμου 4172/2013 πρόβλεψη για μερική φοροαπαλλαγή των επιχειρηματικών αγγέλων, ενώ θεσπίστηκε και χρηματικό όριο στις επενδύσεις αυτές ανά έτος. Συγκεκριμένα, κάθε άγγελος μπορεί να εισφέρει 100.000 ευρώ ανά επιχείρηση, με όριο τις τρεις επιχειρήσεις ανά έτος (σύνολο δηλαδή 300.000 ευρώ ετησίως). Επίσης, για όσους ιδιώτες επενδύσουν σε μια start up εταιρία, προβλέφθηκε έκπτωση από το φορολογικό εισόδημα ποσού ανάλογου με το 50% της εισφοράς, αναλογικά ανά κατηγορία εισοδήματος. Δίνεται έτσι ένα φορολογικό κίνητρο, ικανό να προσελκύσει νέους επενδυτές.

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι μεταξύ αγγέλου και εταιρίας θα συνάπτεται σε κάθε περίπτωση ένα ειδικό συμβόλαιο, όπου θα αναφέρονται η αξία και το διάστημα της επένδυσης, καθώς και ο τρόπος-δυνατότητα εξόδου από την επιχείρηση.

Αν και δεν υπάρχει συγκεκριμένο νομικό καθεστώς για τους business angels, υπάρχουν δύο οργανισμοί που συμβάλλουν στην οργάνωση του ελληνικού δικτύου. Αρχικά, το HeBAN ( Hellenic Business Angels Network) είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που στοχεύει στην καλύτερη οργάνωση του δικτύου των επιχειρηματικών αγγέλων στην Ελλάδα[2]. Παρέχει συμβουλές και γνώσεις αναφορικά με την επένδυση σε μία start up εταιρία, ενώ αποτελεί και ένα ΄΄σημείο αναφοράς΄΄ για τους Έλληνες και ξένους business angels. Επιχειρεί δηλαδή να ενισχύσει τις δυνατότητες της εγχώριας επενδυτικής αγοράς, ώστε να γίνει ευρέως γνωστή και προσιτή και στη διεθνή αγορά.

Στη συνέχεια, υπάρχει και το BANG (Business Angels Network Greece), το οποίο είναι μια υπηρεσία του EBEA[3]. Θεωρείται και αυτό μια μορφή προώθησης της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Προσπαθεί εν ολίγοις να φέρει σε επαφή τις ιδιωτικές επενδύσεις με τις επιχειρήσεις, με στόχο την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων και την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εντός και εκτός Ελλάδος. Οι δύο παραπάνω οργανισμοί αποτελούν ΄΄σημεία αναφοράς΄΄ για τις νεοσύστατες start up επιχειρήσεις, που αναζητούν χρήσιμες συμβουλές στο ξεκίνημά τους, προκειμένου να αναπτυχθούν και να επιτύχουν το σκοπό τους. Συνοψίζοντας, οι επενδύσεις των επιχειρηματικών αγγέλων θεωρούνται επενδύσεις υψηλού κινδύνου. Αποτελούν όμως και έναν ευνοϊκότερο τρόπο χρηματοδότησης των νεοφυών επιχειρήσεων, σε σύγκριση με τη δανειοδότηση από τις τράπεζες, οι οποίες δύσκολα θα εμπιστευτούν μια επιχείρηση στα πρώτα της βήματα, επιβάλλοντας ενδεχομένως και δυσμενείς όρους. Οι σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις στον τομέα των επενδύσεων καθιστούν επομένως αναγκαία την οργάνωση του ελληνικού δικτύου των business angels, μέσω της θέσπισης του αντίστοιχου νομοθετικού πλαισίου.


[1] start up επιχείρηση: νεοσύστατη επιχείρηση, με έντονο το στοιχείο της καινοτομίας, έχουσα συγκεκριμένο πλάνο και προοπτικές ταχείας ανάπτυξης

[2] Είναι μέλος του EBAN (European Business Angels Network) και του GBAN (Global Business Angels Network)

[3] Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

ΠΗΓΕΣ
https://businessangelsgreece.gr/
https://www.heban.gr/
https://www.taxheaven.gr/circulars/36182/39937-05-04-2021
https://koumentakislaw.gr/arthra/epixeirhmatikoi-aggeloi/
Σαριανίδης Ηλίας, ΄΄Νομικό πλαίσιο των νεοφυών επιχειρήσεων΄΄, πτυχιακή εργασία, Τμήμα Διοίκησης επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σεπτέμβριος 2021

ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ

Eirini AndreadakiΓράφει η  Ειρήνη Ανδρεαδάκη, Φοιτήτρια Νομικής ΑΠΘ, H2BHUB Επιμελητηρίου Ηρακλείου