Το Blockchain στην Κρήτη – Συνεργασία H2B Hub & Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του H2B Hub και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας υπεγράφη στις εγκαταστάσεις του χώρου ανάπτυξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας του Hub to Business Hub (H2B HUB), με στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων των δύο φορέων και τον σχεδιασμό κοινών δράσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Κρήτη.

Το Μνημόνιο υπέγραψε ο  Διευθυντής του Ινστιτούτου για το Μέλλον του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητής Μαρίνος Θεμιστοκλέους, και εκ μέρους του Επιμελητηρίου Ηρακλείου ο κ. Γιώργος Καρουζάκης, υπεύθυνος του  H2B HUB.

Η συνεργασία των δύο φορέων στοχεύει στην υποστήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας και παροχής καθοδήγησης προς την υλοποίηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με δεδομένη την πρωτοπορία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην καινοτόμα τεχνολογία του Blockchain. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί μία κοινότητα με κεντρικό άξονα την έρευνα και ανάπτυξη της τεχνολογίας Blockchain στην Κρήτη.

 Για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων θα αξιοποιηθούν τα εργαλεία και οι δομές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα έντασης γνώσης, σε συνεργασία με το H2B HUB που έχει αναπτυχθεί από το Επιμελητήριο Ηρακλείου, ακριβώς με στόχο την παροχή ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργία καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

«Με ιδιαίτερη χαρά υπογράψαμε το μνημόνιο συνεργασίας με το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Ως πρωτοπόρος στον χώρο του Blockchain, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Ινστιτούτο για το Μέλλον, ευελπιστεί να δημιουργήσει μία παραγωγική και εποικοδομητική συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηρακλείου και το H2B HUB και να βοηθήσει σημαντικά στη μεταφορά τεχνογνωσίας, στην ανάπτυξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.» δήλωσε ο κ. Μαρίνος Θεμιστοκλέους.

Η Dr Μαρία Παπαδάκη και ο κ. Γιώργος Καρουζάκης, μέλη του Board of Directors του H2B HUB, δήλωσαν επίσης: «Είναι μεγάλη μας χαρά να συνεργαζόμαστε με τόσο πρωτοποριακά ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Σκοπός μας είναι να φέρουμε στην Ελλάδα την τεχνολογία του Blockchain και σε συνεργασία με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του νησιού μας, με τα οποία έχουμε ήδη υπογράψει αντίστοιχα μνημόνια, να την αξιοποιήσουμε με τρόπο που θα ωφελήσει τους πολίτες και τους φορείς.»