ΟΒΙ

O OBI στο H2B HUB – Συνεργασία για την υποστήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Κρήτη

Πλαίσιο Συνεργασίας (MoU) υπεγράφη στις 16 Οκτωβρίου 2019 ανάμεσα στον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) κ. Παναγιώτη Κανελλόπουλο και τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (ΕΒΕΗ) κ. Μανώλη Αλιφιεράκη, που αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των δράσεων καινοτόμου εξωστρέφειας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων για κατοχύρωση των εφευρέσεων, προστασία των βιομηχανικών σχεδίων, καθώς και άλλων τίτλων προστασίας που προσφέρει ο Οργανισμός στην Περιφέρεια της Κρήτης.

Για την καλύτερη δυνατή δικτύωση του H2B HUB, τόσο με τον επιχειρηματικό κόσμο της ευρύτερης περιοχής, όσο και με τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, τα Ερευνητικά Ινστιτούτα, αλλά και με φυσικά πρόσωπα και φορείς, ένα καταρτισμένο στέλεχος του Περιφερειακού Γραφείου του ΟΒΙ θα προσφέρει τις υπηρεσίες του από τον χώρο του H2B HUB (Κορωναίου 14) ξεκινώντας από την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 και κάθε Παρασκευή, με σκοπό την συστηματική καθοδήγηση και την πρόσβαση στη γνώση για τη βιομηχανική ιδιοκτησία. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται συμπυκνώνονται στις εξής:

  • Παροχή τεχνολογικών πληροφοριών από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
  • Ενημέρωση και παροχή εξατομικευμένης βοήθειας σε θέματα προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και κατοχύρωσης ερευνητικών αποτελεσμάτων.
  • Προμήθεια εντύπου και ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού σχετικού με τον Οργανισμό και τις υπηρεσίες του.
  • Βοήθεια στην προετοιμασία απόκτησης τίτλου με οδηγίες προς τους καταθέτες (ΔΕ,ΠΥΧ, Σχέδια και Υποδείγματα). Οι διαθέσιμες πληροφορίες σε αυτό το επίπεδο είναι αρκετές για να λάβει κανείς γνώση της στάθμης της τεχνικής σε πρώτο στάδιο και να κάνει αίτηση για τη πραγματοποίηση «προέρευνας». 

Με τη συνδρομή του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ως αρμόδιου εθνικού φορέα για την χορήγηση τίτλων προστασίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας διασφαλίζεται ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν αφενός πρόσβαση στις υπηρεσίες Τεχνολογικής Πληροφόρησης που προσφέρει ο ΟΒΙ, και αφετέρου ότι θα αποκομίσουν οι ίδιοι τα οφέλη που προκύπτουν από την προστασία και παραγωγή της διανοητικής βιομηχανικής ιδιοκτησίας  τους.  

Στο H2B HUB μπορούν να απευθύνονται επιχειρήσεις,  βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, ΜμΕ και startups, ερευνητές και ακαδημαϊκοί, ανεξάρτητοι εφευρέτες και βιομηχανικοί σχεδιαστές με στόχο να αναπτύξουν και να κατοχυρώσουν την εφευρετική τους δραστηριότητα, ενισχύοντας το επιχειρηματικό τους όραμα.

Σχετικά με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) λειτουργεί από το 1988 και είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία των δικαιωμάτων των βιομηχανικών σχεδίων. Σκοπός του ΟΒΙ είναι να συμβάλει στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες στο χώρο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνεται και η παροχή τεχνολογικής πληροφόρησης, από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) μέσα από διεθνείς βάσεις δεδομένων, στους περισσότερους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. O OBI συνεργάζεται με άλλους ομοειδείς Οργανισμούς διεθνώς όπως το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) και το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO), για θέματα βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και εποπτεύεται από το αρμόδιο Υπουργείο.